Palvelut

SYSE Oy tarjoaa seuraavia Systems Engineering -asiantuntijapalveluja:

Konsultointi

Organisaationne toiminnan kehittäminen Systems Engineering -periaatteiden mukaisesti tai tarvittaessa SE-asiantuntijaresurssina toimiminen yksittäisessä asiakas- tai kehitysprojektissa.

Koulutus

Organisaationne henkilöstön Systems Engineering -osaamisen lisääminen.

Sisäiset auditoinnit

Organisaationne toimintajärjestelmän sisäiset auditoinnit Systems Engineering -alueeseen liittyen, esimerkiksi teknisen prosessin ja vaatimustenhallinnan toteutus. Sisäisten auditointien avulla selvitetään toimintajärjestelmän mahdolliset ongelmakohdat ja kehitysmahdollisuudet.

Osaamisalueet