PALVELUT

Systems engineering koulutukset, konsultointi ja mentorointi

SYSE Oy tarjoaa Systems Engineering asiantuntijapalveluja

Konsultointi

Organisaationne toiminnan kehittäminen Systems Engineering  -periaatteiden mukaisesti tai tarvittaessa SE-asiantuntijaresurssina  toimiminen yksittäisessä asiakas- tai kehitysprojektissa.

Osaamisalueet:

  • Systems Engineering
  • Konfiguraationhallinta
  • Vaatimusten hallinta
  • Järjestelmän elinjakson hallinta

Mentorointi

Oman asiantuntijuuden kehittäminen mentorointipalveluna.

Koulutustarveanalyysi

Koulutustarveanalyysi on yrityskohtainen kartoitus, jossa huomioidaan tarkemmin organisaation tarpeet ja tavoitteet.

Mitä on Systems Engineering?

Systems Engineering tarjoaa menetelmiä ja työkaluja kompleksisten, tuotekehitystä sisältävien projektien hallintaan ja täydentää siten perinteisen projektinhallinnan työkalupakkia.

Voit tutustua aiheeseen lisää kansainvälisen INCOSE -järjestön sivuilla (International Council on Systems Engineering) sekä suomalaisen Finnish Systems Engineering ry:n FINSE:n sivuilla.

SYSE Oy:n perustaja ja kouluttaja Riku Salminen on FINSE ry:n hallituksen jäsen.