Järjestelmän elinjakson hallinta

Osalle teknisistä järjestelmistä tavoitellaan pitkää, jopa useiden vuosikymmenten mittaista elinjaksoa. Järjestelmän suorituskyvyn ylläpitäminen ja tarvittaessa jopa kehittäminen tänä aikana vaatii huolellista suunnittelua ja resursointia. Elinjakson hallinnan suunnittelu tulee alkaa jo itse teknisen järjestelmän suunnittelun rinnalla, jotta elinjakson vaatimukset voidaan ottaa huomioon. Elinjakson hallintaan liittyy usein elinjakson jatkamiseen, modernisointiin tai päivittämiseen sekä lopulta käytöstä poistamiseen liittyviä toimenpiteitä. Järjestelmän lisäksi täytyy huomioida järjestelmän käyttäjät (operaattorit), huoltojärjestelmä varaosineen, koulutus, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä muu dokumentaatio.

SYSE Oy voi auttaa elinjakson hallinnan suunnittelussa, elinjakson vaatimusten huomioimisessa itse järjestelmässä tai vaikka tukevien järjestelmien määrittelyssä.